Para birimi gücü

Bugün hangi para birimiyle işlem yapacağınızı nasıl seçersiniz? İşlem takvimini kullanabilir ve işlem yapacak enstrümanı bulmak için etkili olayları arayabilirsiniz. Ayrıca teknik analiz, size gelecek vaat eden varlıklar hakkında ipuçları verebilir. Hepsi bu kadar değil. Bu makalede, para biriminin gücünü ve bu basit göstergeyle işlemlerinizi nasıl daha fazla veriye dayalı hale getirebileceğinizi öğreneceksiniz.

Bu makaleden, para biriminin gücü nedir, Para Birimi Gücü Ölçer (CSM) nedir, para birimi gücü nasıl hesaplanır ve çeşitli analiz türleri ile nasıl kullanılır bunları öğreneceksiniz. Örnekler, konuyu daha iyi anlamanıza ve okuduktan hemen sonra bu yeni bilgileri kullanmaya başlamanıza yardımcı olacaktır.

Anahtar çıkarımlar

 1. Para biriminin gücü, bir para biriminin diğerine göre göreceli gücünü ölçer ve döviz kurlarını etkiler.
 2. Para birimi Güç Ölçer (CSM), temel faktörler veya bir para biriminin diğeri karşısında göreli hareketleri yoluyla bireysel para birimlerinin gücünü ölçmek için kullanılan bir araçtır.
 3. Para birimi gücü, temel verilere veya fiyat verilerine göre hesaplanır.
 4. Para biriminin gücü, bir ülkenin finansal sağlığı ve ekonomik istikrarı hakkında bilgi sağlayan değerli bir ekonomik gösterge olarak hizmet eder. Bankalar bu verileri para politikası kararları almak için kullanırlar.
 5. Teknik analistler, forex piyasasındaki trendleri belirlemek için para birimi gücü göstergelerini kullanır.

Para Birimi Gücü Nedir?

Para biriminin gücü, bir para biriminin diğerine göre göreceli gücünü ölçer ve döviz kurlarını etkiler. Güçlü para birimine yüksek talep vardır, değeri artar ve istikrarlı bir ekonomiye sahipken, zayıf para birimininse değeri düşer ve istikrarsız bir ekonomi ile ilişkilendirilir.

Para birimi gücünü, temel veriler, genel ekonomik performans ve faiz oranları gibi bir para birimiyle ilgili çeşitli faktörleri yansıtan bir gösterge olarak düşünebilirsiniz. Bunu hesaplamak için, para birimi genellikle ABD Doları Endeksi (DXY) gibi önceden tanımlanmış bir sepet kullanılarak diğer para birimleriyle karşılaştırılır. Telegram kanalımızda ABD Dolar Endeksi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Para Birimi Gücü Ölçer (CSM) Nedir?

Para birimi Güç Ölçer (CSM), bireysel para birimlerinin gücünü ölçmek için kullanılan bir araçtır. CSM, her bir para biriminin göreceli gücünü gerçek zamanlı olarak göstererek, işlemcilerin ve yatırımcıların hangi para birimlerinin güçlendiğini veya zayıfladığını hızlı bir şekilde belirlemesine imkan sağlar.

Tipik olarak her bir para biriminin gücünü 0 ila 10 arasında bir ölçekte gösterir ve daha yüksek sayılar daha güçlü para birimini gösterir. CSM, hangi döviz çiftlerinde işlem yapılacağını belirlemek veya işlemlere girmek ve çıkmak için bir sinyal olarak farklı şekillerde kullanılabilir. Bir sonraki bölümde, para biriminin gücünün nasıl hesaplandığını ve ekonomik bir gösterge olarak nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.

1.jpg

Kaynak: https://currencystrengthmeter.org/

Para Birimi Gücü Nasıl Hesaplanır?

İki tür para birimi gücü hesaplaması vardır: Temel analize dayalı olan veya fiyat verilerine dayalı olan. Genel olarak, fiyata dayalı para birimi gücü, diğer para birimi endeksleri için bir referans olan DXY'den (ABD Doları endeksi) hesaplanır. Bazı döviz çiftleri (diyelim ki NZDUSD) eğer yükseliş trendindeyse, bunun NZD'nin gücünden mi yoksa USD'nin zayıflığından mı kaynaklandığını belirleyebilirsiniz. Göstergeyi hesaplamak için, tüm Forex piyasası hacminin %90'ını temsil ettikleri için genellikle majör para birimleri kullanılır.

Temel analizlere dayalı hesaplama, GSYİH, PMI, TÜFE ve faiz oranları gibi çeşitli önde gelen ekonomik raporların toplanmasıyla ölçülür. Bu verileri ekonomik takvimimiz ile gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Bir işlemci para biriminin gücünü kendi başına hesaplayabilse de, işlemciler genellikle para biriminin gücünü kendileri analiz etmezler, bunun yerine CSM'yi kullanırlar. Para Birimi Gücü Ölçer, majör para birimleri (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD ve AUD) arasındaki her kesişmeyi karşılaştırır ve göreli bir para birimi gücü bulur.

Hesaplama yöntemi değişkendir, ancak genellikle faktörlerin ağırlığını, bir indeks oluşturulmasını ve sonuçların 0 ila 10 arasında bir ölçekte normalleştirilmesini içerir. Bununla birlikte, hesaplamanın subjektif doğası gereği, kullanılan yönteme ve veri kaynaklarına bağlı olarak bunun değişebileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, para birimi gücü ölçerler gerçek zamanlı bir bakış açısı sunarak işlemcilerin daha iyi performans göstermesine yardımcı olur.

Şirketler, her para biriminin son 24 saatteki göreli gücünü gösteren kendi para birimi gücü ölçerlerini oluşturur. Bazen her para birimini başka bir para birimine karşı gösterirler, aslında size her bir para birimi çiftinin nasıl çalıştığını gösterirler. Diğerleri, para biriminin genel gücünü ortaya çıkarmak için bir para birimiyle ilişkili tüm çiftleri birleştirir. Bilgi genellikle bir “ısı haritası” biçiminde veya bazen bir çizgi grafik biçiminde sunulur. Böyle bir sayacın örneği aşağıdadır.

2.jpg

“Isı haritası” şeklindeki para birimi gücü

Ekonomik Gösterge Olarak Para Birimi Gücü

Para biriminin gücü, bir ülkenin finansal sağlığı ve ekonomik istikrarı hakkında bilgi sağlayan değerli bir ekonomik gösterge olarak hizmet eder. Güçlü bir para birimi, tipik olarak, yabancı yatırımcılar ve işlemciler için cazip olan istikrarlı bir ekonomi, düşük enflasyon ve faiz oranları ile ilişkilendirilir. Öte yandan, zayıf bir para birimi genellikle ekonomik istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve faiz oranları ile ilişkilendirilir. Örneğin, eğer bir ülkenin para birimi zayıfsa, bu, ülkenin yabancı yatırımı caydıran ekonomik çalkantılarla karşı karşıya olduğunun göstergesi olabilir.

Para biriminin gücünü anlamak, bu verileri riskleri ve döviz kurlarını ayarlamak için kullanan Merkez Bankaları için değerli bilgiler sağlayabilir. Para birimi gücü, döviz piyasasına aktif olarak katılan herkes için kritik bir faktördür çünkü bize farklı para birimleri arasında gerçekte neler olduğunu gösterir.

Bazen para biriminin gücü, dünya ekonomisini büyük ölçüde etkileyecek uzun vadeli trendleri gösterebilir. Her ileri seviye forex işlemcisi, CSM'yi gerçekten açmasalar bile işlem stratejilerinde para biriminin gücünü kullanırlar. Piyasa katılımcıları için para biriminin gücünün sezgisel olarak anlaşılması hala önemlidir.

Teknik Analizde Para Birimi Gücü Göstergeleri

Teknik analistler, forex piyasasındaki trendleri belirlemek için para birimi gücü göstergelerini kullanır. Mutlak para birimi gücü (ACS) ve göreli para birimi gücü (RCS) dahil olmak üzere para birimi gücünü ölçmek için farklı yöntemler vardır.

Mutlak Para Birimi Gücü (ACS)

Mutlak Para Birimi Gücü (ACS), diğer para birimleriyle olan ilişkisini dikkate almadan her bir para birimine kendi gücüne göre bir değer verir. Örneğin, bir ACS ölçümünde ABD Doları için yüksek bir değer, diğer para birimlerine göre göreli gücüne bakılmaksızın ABD Dolarının güçlü olduğunu gösterir.

İşlemciler, ACS değerini hesaplamak için ekonomik veriler, Merkez Bankası politikaları, siyasi istikrar ve yatırımcı duyarlılığı gibi çeşitli göstergeleri kullanırlar. Değer ne kadar yüksek olursa, para birimi o kadar güçlü olur.

Göreceli Para Birimi Gücü (RCS)

Öte yandan, Göreceli Para Birimi Gücü (RCS), bir para biriminin diğerine göre gücünü ölçer. Örneğin, eğer GBP, AUD'ye göre güçlüyse, GBP için RCS değeri AUD'den daha yüksek olacaktır.

RCS'yi hesaplamak için işlemciler (veya şirketler) döviz kurlarını çeşitli formüllerle çizer ve farkı hesaplar. Birinci para biriminin döviz kurunun ikinci para biriminden yüksek olması birinci para biriminin daha güçlü olduğunu gösterir. Aksi takdirde, ikinci para birimi daha güçlüdür.

Teknik analistler, para biriminin trendlerini belirlemek için genellikle para birimi gücü göstergelerini ve trend çizgileri ve hareketli ortalamalar gibi diğer teknik göstergeleri kullanırlar.

Sonuç olarak, teknik analizde para birimi gücü göstergeleri farklı şekillerde değerlidir. Göreceli güç, yatırımcıların iki para birimini karşılaştırmasına yardımcı olurken, mutlak güç, piyasanın genel durumuna işaret eder.

Para Birimi Gücü ile Nasıl İşlem Yapılır?

Para birimi gücüyle işlem yapmak birkaç adımı içerir. İlk olarak, işlemci ne ile işlem yapacağını ve hangi yönde işlem yapacağını belirlemek için para birimi gücü ölçere bakar. Ardından, işlemci para biriminin gücünden yararlanmak için çeşitli stratejiler kullanabilir, örneğin:

1. Çift İşlemleri: Bu, daha güçlü para biriminin daha zayıf para birimiyle eşleştirildiği döviz çiftlerinin işlemini içerir. Örneğin, eğer ABD Doları güçlü ve Euro zayıfsa, işlemci EURUSD çiftini satabilir.

3.png

2. Pozitif Korelasyon İşlemi: Bu stratejide, işlemcinin aynı yönde hareket eden iki döviz çifti bulması ve her ikisiyle de aynı yönde işlemler yapması gerekir. Örneğin, eğer AUDUSD ve EURUSD arasında pozitif bir korelasyon varsa, işlemci ABD Doları güçlüyken her iki döviz çiftini de satabilir.

4.jpg

3. Negatif Korelasyon İşlemii: İşlemci zıt yönlerde hareket eden iki çifti bulur ve bunlarda ters yönlerde işlem yapar. Örneğin, Eğer GBPUSD ve EURUSD arasında negatif korelasyon varsa, işlemci ABD Doları güçlüyken döviz çiftinin birinde satar diğerinde satın alır.

5.jpg

Para birimi gücünün yararlı bir araç olmasına rağmen, başarı garantisi olmadığını not etmek önemlidir. İşlemciler her zaman birden fazla faktörü göz önünde bulundurmalı ve bir risk yönetimi planına sahip olmalıdır.

Neden Para Birimi Gücü Raporlarıyla FBS'te İşlem Yapmalısınız?

Saygın bir forex brokerı olarak FBS, tüm majör para birimleri (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD ve AUD) dahil olmak üzere düzinelerce farklı döviz çiftinin yanı sıra TRY, CNH, SGD ve MXN gibi egzotik para birimleriyle de işlem yapmanıza imkan sağlar.

CSM'ye bakarak belirli bir döviz çiftini almaya veya satmaya karar verebilirsiniz. FBS ile aldığınız işlem kararından en iyi şekilde yararlanabilir, inanılmaz hızlı derecede gerçekleştirilecek emirler verebilir ve dar spreadlerden, çok çeşitli işlem enstrümanlarından yararlanabilirsiniz.

Para biriminin gücü, forex piyasasına katılan herkes için kritik bir faktördür ve bir ülkenin ekonomik istikrarı ve finansal sağlığı hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. İşlemciler, bu araç ile verilere dayalı kararlar alabilir ve işlem performanslarını arttırabilirler. Teknik analistler, piyasadaki trendleri belirlemek için güç göstergesini de kullanabilirler.

Para biriminin gücünü işlem stratejilerinize dahil ederek rekabette öne geçin!

Sıkça sorulan sorular

 • Bir para biriminin gücü nasıl belirlenir?

  Hesaplamanın değeri temel analizler, GSYİH, PMI, TÜFE, faiz oranları vb. gibi çeşitli önde gelen ekonomik raporların biraraya getirilmesiyle ölçülür. Ayrıca, para biriminin dinamiklerini diğer para birimleriyle karşılaştırarak da bir para biriminin gücünü tanımlayabilirsiniz. Yükselen bir para birimi, düşen bir para biriminden daha güçlüdür.

 • Bir para biriminin daha güçlü olması ne anlama gelir?

  Bir para birimi, başka bir para birimi karşısında yükselirse daha güçlüdür. Bunun nedeni, ülkenin daha güçlü bir ekonomisi, daha iyi ekonomik okumaları veya para birimi yükselen ülkenin jeopolitik istikrarı olabilir.

 • Güçlü para birimine sahip olmak iyi bir şey midir?

  Güçlü para birimine sahip bir ülkede yaşıyorsanız, bundan faydalanırsınız. Örneğin, diğer para birimleri daha zayıf olduğu için, diğer ülkelerden gelen ürünler sizin için daha ucuz olabilir. İşlemciler daha güçlü olan para birimlerini satın almayı ve daha zayıf olanları satmayı tercih eder.

En son Haberler

Önümüzdeki Hafta İçin Önemli Haberler

Tüketici Fiyat Endeksi, İkinci El Konut Satışları, ABD Fed faiz oranı kararı - yeni değerlendirmemizde tüm bunları gözden geçireceğiz. Bunu kaçırmayın!

Bankaların Toplantısı ve TDİ'ye Odaklanma

Avustralya Merkez Bankası ve Kanada Bankası, AUD ve CAD'a volatilite getirirken, USD'nin Tarım Dışı istihdam verileriyle yükselmesi bekleniyor.

Artan Volatilite Geliyor

Avustralya Merkez Bankası (RBA), 7 Şubat 05:30 GMT+2'de bir açıklama yapacak ve Nakit Oranı'nı açıklayacak. Bu, Avustralya Merkez Bankası'nın yatırımcılarla para politikası hakkında iletişim kurmak için kullandığı başlıca araçlar arasındadır.

Yerel ödeme sistemlerinizle para yatırın

Veri toplama bildirimi

FBS bu web sitesini çalıştırmak için verilerinizin kaydını tutar. “Kabul Et” düğmesine basarak, Gizlilik politikamız kabul etmiş olursunuz.

Geri arama

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

Numarayı değiştir

Talebiniz kabul edildi.

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

u telefon numarası için bir sonraki geri arama talebi
sonra olabilir

Eğer acil bir sorununuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin
Canlı sohbet

İç hata. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Zaman kaybetmeyin - TDİ'nin ABD Dolarını ve kârı nasıl etkilediğini takip edin!

Tarayıcınızın eski bir sürümünü kullanıyorsunuz.

En son sürüme yükseltin ya da daha güvenli, rahat ve üretken bir yatırım deneyimi için başka bir tarayıcı deneyin.

Safari Chrome Firefox Opera